”En visionär Kreatör, hängiven Inredare & Dekoratör samt en entusiastisk Inspiratör”

Driv & ambition

Viljan att skapa miljöer och sammanhang som får människor att inte bara må bra utan även känna samhörighet, motivation och välbefinnande.

 

Jag vill hjälpa företag och fysiska butiker att hitta deras unika visuella uttryck och därmed ge människor en upplevelse utöver det vanliga. Och jag vill hjälpa vanliga människor uppnå sina Inredningsdrömmar.

Styrka

Att se rummets positiva värden och dess potential i stället för det omvända. En idérikedom som aldrig sinar. Glädjen i att skapa stora förändringar med små medel.

 

Jag är entusiastisk, lyhörd, ambitiös och rentav hängiven när det kommer till inredning, gestaltning, settings och utsmyckningar – ”GOOD ENOUGH” är inte mitt professionella måtto.

Passion

Skapandet & processen från idé till verklighet, att se en tanke ta form och placera den i en kontext, att antingen skapa en miljö åt ett objekt eller ett objekt åt en miljö. Jag arbetar gärna konstnärligt och med eftertanke men även temporärt och rent dekorativt likväl som pragmatiskt, enkelt & funktionellt.

Erfarenhet & insikt

Att alla möten, samtal och erfarenheter leder framåt och i positiv riktning, direkt eller indirekt! 
 
 
Med 15 år som Inredare varav 12 år på Sköna hem har jag lång erfarenhet av att arbeta med gestaltning av inredningar i alla tänkbara stilar. Även av guidning i allt från smått till stort inom inredning, hemanalyser, trendspaningar, produktfotograferingar, produktutveckling, formgivning, föreläsningar och kundevent. 

 

Med en bakgrund dessförinnan som Dekoratör och Visual Merchandiser med service och sälj i fokus kom jag tidigt fram till insikten att jag älskar att arbeta med människor och service, att sätta mig in i kundens behov och att göra allt för att i slutänden vinka av en belåten kund – och i förlängningen en återkommande kund.

 

Direktkontakten med beställare/klient/slutkund är en stor anledning till att jag valt att driva eget bolag, att tillsammans kunna påverka ett resultat fullt ut – inga kruserliga (älskar det ordet!) omvägar utan rak och tydlig kommunikation.

 
En annan stor anledning är möjligheten att göra verklighet av en vision, att själv driva igenom något jag tror på och att aldrig spara på en bra idé eller vänta på rätt tillfälle – DET FINNS BARA NU!