Reuse & reduce!

Återanvänd och minska inköpen! Ge gamla möbler och prylar en andra chans eller låt någon annan få chansen att ta vara på dem. Kanske är det bara lite färg och fantasi som behövs.