Kulör gehör

Som inredare känner man märkligt nog och allt för ofta att det inte finns tillräckligt med nyanser på kulörer, att man saknar mättnad eller intensitet, kulörthet eller svärta, svagare nyanser eller klarare nyanser. Under ett par år fick vi Inredare på Sköna hem privilegiet att ihop med färgproducenten Caparol ta fram just dom kulörena vi saknat, självklara Sköna hem-kulörer! Ihop med färgexperter laborerade vi själva fram exakt de nyanser vi var ute efter och resultatet blev ett 20-tal kulörer med beskrivande och noga utvalda namn som till exempel; ”Sheer”, ”Serene”och ”Scenery”.